Ce trebuie să știți

În România, piața gazelor naturale este concurențială. Pe această piaţă a gazelor naturale activează doi mari producatori:

care produc împreună aproximativ 98% din producţia internă şi alţi 4-5 producatori independenţi, a căror producție  însumează 2% din producţia internă de gaze naturale. Producţia internă nu acoperă necesităţile de consum ale României, care sunt completate cu gaze de import (cca. 20-30% din consumul total), care intră în ţară prin două puncte de măsură: Medieşul Aurit, jud. Satu Mare şi Isaccea, jud. Tulcea. Importul direct de gaze naturale se face prin două firme importatoare, una dintre ele fiind Conef Energy, care este acționar majoritar al Conef Gaz S.R.L. și are încheiat contract direct de import cu furnizorul rus Gazprom, până în anul 2030. 

La finele anului 2007, în baza licenţelor și autorizaţiilor acordate de A.N.R.E., se aflau pe piaţă: 7 producători, 1 operator de transport, dispecerizare și tranzit, 3 operatori pentru înmagazinare, 69 de furnizori și 35 de distribuitori.  Originea gazelor de import pentru România este unică, si anume Federaţia Rusă.
 
Activitatea de reglementare și completare a legislației în domeniul energiei electrice și a gazelor naturale se face de cître Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.). Deschiderea totală a pieței de energie electrică și de gaze naturale s-a făcut conform legislației europene, începând cu 1 iulie 2007.
 
Începând cu iulie 2007, România și alte ţări membre ale Uniunii Europene şi-au deschis total pieţele de energie electrică și gaze naturale.
Această deschidere totală către concurenţă a pieţei gazelor naturale, oferă tuturor consumatorilor posibilitatea de a-şi alege furnizorul de energie şi/sau de gaze naturale. Indiferent de furnizorul ales, drepturile consumatorilor sunt garantate de reglementările în domeniu  și de legislaţia comunitară.

În drumul său de la zăcământ până la arzătorul din compania dumneavoastră, gazul natural are traseul:

Extracție - separare
transport și distribuție

informații utile