Cerinte minime


1. Compoziţia chimică a gazelor naturale


2. Punct de rouă al apei (°C): max. - 15°C, la presiunea din punctul de
predare/preluare comercială.

3. Punct de rouă al hidrocarburilor (°C): max. 0°C, la presiunea din punctul de
predare/preluare comercială. 

4. Valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la
volum este 7840 Kcal/mc (9,115 KWh/mc)

5. Temperatura maximă admisă a gazelor naturale: 50°C

6. Conţinutul de impurităţi mecanice (g/m3): max. 0,05.
 

În drumul său de la zăcământ până la arzătorul din compania dumneavoastră, gazul natural are traseul:

Extracție - separare
transport și distribuție

informații utile