Declarația de politică a Sistemului Integrat de Management (SIM) al Conef Gaz

Politica noastră în domeniul calităţii şi mediului se bazează pe principiile ce se desprind din cele două standarde de referință ISO 9001:2000 si 14001:2004 şi este orientată pe următoarele direcţii de acţiune:

protejarea mediului, înţelegerea și satisfacerea necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor în condiţiile respectării cerinţelor legale şi de reglementare, reprezintă prioritatea absolută şi angajamentul nostru primordial. Stabilim autorităţi şi responsabilităţi pentru funcţiile/persoanele implicate.
dezvoltăm, implementăm şi îmbunătăţim eficacitatea şi eficienţa Sistemului Integrat de Management (SIM) prin abordarea bazată pe proces.
stabilim obiective ale Sistemului Integrat de Management şi ţinte de mediu la nivelul conducerii organizaţiei şi la nivel operaţional, pe bază de date și informaţii exacte şi coerente, care să permită analiza şi luarea celor mai bune decizii vizând protejarea mediului, îmbunatățirea continuă a produselor, a proceselor, a competenţei personalului. Asigurăm un dialog permanent cu toate părţile interesate, din afara şi din interiorul organizaţiei.

Asigurăm un parteneriat cu principalii noştri furnizori, care să vizeze respectul faţă de clienţi, mediu şi alte parţi interesate. Alocăm resurse necesare pentru îndeplinirea obiectivelor şi a ţintelor de mediu stabilite, în special prin personal corespunzător calificat. Am pus la punct modalităţi de evaluare permanentă a performanţei de mediu şi a satisfacţiei clienţilor ca element care sa conducă la îmbunătăţirea continuă a SIM. Asigurăm comunicarea şi conştientizarea la toate nivelurile organizaţiei a politicii şi obiectivelor SIM şi a cerinţelor legale referitoare la mediu sau care reglementează activitatea Conef Gaz S.R.L.

Deleg reprezentantul managementului cu întreaga responsabilitate şi autoritate de a asigura că procesele necesare SIM sunt stabilite, implementate şi menţinute, incluzând şi obligaţia de a imi raporta direct despre performanţele şi necesităţile de îmbunătățire continuă ale sistemului integrat de management.

Ca Director General voi conduce analizele periodice ale SIM şi voi stabili un cadru adecvat pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor de mediu şi calitate cât și pentru evaluarea acestora. Încurajăm permanent eforturile pentru protejarea mediului si îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi serviciilor noastre. Doresc să asigur clienţilor garanţia că acestea sunt realizate în conformitate cu prevederile contractuale, îndeplinind întotdeauna cerinţele legale şi de reglementare.

Prezenta Declaraţie de Politică va fi comunicată în întreaga organizaţie şi parţilor interesate. Documentul va fi analizat în cadrul Analizelor Efectuate de Management programate sau ori de câte ori este nevoie.
 
Director General,
Lucia Aramă

În drumul său de la zăcământ până la arzătorul din compania dumneavoastră, gazul natural are traseul:

Extracție - separare
transport și distribuție

informații utile