Istoricul evoluţiei pieţei de gaze naturale

În luna februarie 2000 a fost înființată, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), instituţie publică, aflată în coordonarea directă a Prim-ministrului. În anul 2001, ANRGN a început reforma sistemului de preţuri şi tarife în sectorul gazelor naturale, în contextul  liberalizării pieţei interne, eliminării subvenţiilor încrucişate dintre diversele categorii de consumatori şi al implementării unui nou sistem, care să reflecte costurile efective ale furnizării gazelor naturale şi care să stimuleze investiţiile din sector.

Prima etapă în reformarea sistemului de preţuri şi tarife în sectorul gazelor naturale a constat în implementarea instrumentelor ANRGN pentru începerea activităţii de reglementare a preţurilor aplicabile consumatorilor captivi de gaze naturale:

- elaborarea ghidului de implementare a cadrului general prevăzut de lege pentru stabilirea preţurilor şi a tarifelor în sectorul gazelor naturale;
implementarea metodei “valoarea serviciului” ca principiu de fundamentare şi calcul a tarifelor pentru serviciile de sistem – transport, înmagazinare, distribuţie.

A doua etapă a constat în diferenţierea preţurilor şi a tarifelor în funcţie de soluţiile tehnice de alimentare a consumatorilor, direct din sistemul naţional de transport sau din sisteme clasice de distribuţie. Pentru stabilirea preţurilor şi a tarifelor reglementate s-a utilizat o metodologie de tipul „cost-plus”. De asemenea, s-a renunţat la includerea unei sume fixe de tip “timbru poştal” în structura preţului reglementat, pentru acoperirea costurilor de înmagazinare, fiind stabilite tarife diferenţiate pentru fiecare dintre depozitele subterane, ceea ce a permis accesul terţilor la depozitele de înmagazinare şi la achiziţionarea de gaze naturale din depozitele subterane.

A treia etapă de implementare a sistemului de preţuri şi tarife, ANRGN a vizat diferenţierea tarifelor de distribuţie pentru alimentarea consumatorilor captivi alimentaţi din sistemele de distribuţie. Diferenţierea s-a realizat pe categorii de consumatori, definiţi în funcţie de consumul anual, debitul maxim instalat şi caracteristica de consum a fiecărei categorii. De asemenea, tarifele sunt diferenţiate în funcţie de zona de distribuţie acoperită şi de operatorul sistemului de distribuţie.
 
A patra etapă de implementare a sistemului de preţuri şi tarife vizează diferenţierea tarifului de transport in funcţie de distanţa, capacităţile rezervate şi volumele de gaze naturale transportate, de tip „intrare – ieşire”.
Începand cu 1 August 2001 a fost stabilit gradul iniţial de deschidere a pieţei interne de gaze naturale, reprezentând 10% din consumul total aferent anului 2000. Ca urmare a acestei deschideri a fost aprobată Lista Centralizată a consumatorilor eligibili, conţinand 17 agenți economici şi a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

Numărul total al consumatorilor eligibili a ajuns la un total de 130, cu o limită a pragului de eligibilitate stabilită pe baza unui istoric de consum minim necesar redus de la 3 milioane m3/an la 1,24 milioane m3/an.
Pentru anul 2006, gradul de deschidere a pieţei interne a gazelor naturale a fost stabilit la un nivel de 65% din consumul intern total. Acest lucru a fost posibil în condiţiile în care reprezentanţii societăţii civile dar şi ai consumatorilor au considerat oportună accelerarea procesului de deschidere a pieţei gazelor naturale.
Urmatorii paşi în liberalizarea pieţei gazelor naturale din România au fost cei prevăzuţi în cadrul negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană.

Se va continua prin perfecţionarea legislaţiei secundare, a funcţionării pieţei, a regulilor privind schimburile transfrontaliere de gaze naturale şi pentru creşterea siguranţei în aprovizionare şi exploatare.

În drumul său de la zăcământ până la arzătorul din compania dumneavoastră, gazul natural are traseul:

Extracție - separare
transport și distribuție

informații utile